marți, 29 decembrie 2009

Avatar si ideologiile


Inspirat dintr-un schimb de replici de pe forum.atei.ro, propun urmǎtoarea listǎ cu posibile explicaţii ideologice pentru filmul Avatar (SPOILER ALERT!):

Libertarianism: Un grup de Na'vi îşi apǎrǎ drepturile de proprietate asupra lumii Pandora împotriva agresorilor umani

Ecologism: Un grup de Na'vi apǎrǎ Natura/Ecosistemul/Planeta împotriva invadatorilor umani care nu înţeleg cǎ toatǎ lumea vie este interconectatǎ, şi vor sǎ exploateze resursele subsolului fǎrǎ sǎ le pese de naturǎ şi sustenabilitate

Comunism: O societate democratic-egalitaristǎ - Na'vi - se apǎrǎ împotriva agresiunii imperialisto-capitaliste (umane) ce doreşte sǎ(-i) exploateze fǎrǎ milǎ

Naţionalism/Rasism: Un grup de oameni (Na'vi) învinge un alt grup de oameni (invadatorii umani) datoritǎ superioritǎţii culturale şi/sau genetice, apǎrându-şi patria unde au murit strǎmoşii lor
Religie: Na'vi înving invadatorii umani datoritǎ superioritǎţii spirituale. Cei cu credinţǎ în zeitatea suprema - Eywa - înving mereu invadatorii mânaţi de materialismul amoral.
+
Mesianism: Na'vi înving invadatorii umani datoritǎ superioritǎţii spirituale. Ascultarea profeţiilor şi a voinţei divine fac din Jake Sully liderul providenţial şi al şaselea Toruk Makto

Tradiţionalism/Conservatorism: Un grup de Na'vi, care trǎiesc dupǎ tradiţiile lor milenare (eventual şi cu Monarhul şi Înalta Preoteasǎ în fruntea societǎţii), înving invadatorii umani, ce provin dintr-o societate industrialǎ dezrǎdǎcinatǎ (probabil americano-republicanǎ)

Relativism Cultural: Diferenţa strâsǎ din lupta dintre Na'vi cei tribali şi oamenii cei industrializaţi dovedesc faptul cǎ aceste societǎţi sunt aproape egale ca eficienţǎ, ne-existând diferenţe calitative între cele douǎ modurii de viaţǎ.

Pacifism: Cultura pacifistǎ Na'vi învinge umanitatea militarizatǎ datoritǎ superioritǎţii morale a pacifismului.

Antiterorism: Na'vi, dupǎ ce suferǎ şocul dǎrâmǎrii de cǎtre oameni a clǎdirii-copac Hometree, se hotǎrǎsc sǎ atace...ǎǎǎ... sǎ se apere de forţele teroriste ce au dezlǎnţuit violenţa pe teritoriul lor.

Lista rǎmâne deschisǎ pentru orice sugestie.
trimite pe proddit

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu